4126 Kismarja, Bocskai u. 20.

+36 54/ 419 021

kismarjaph@t-online.hu

TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00006 PROJEKT

A projektről 

A projekt neve: “Kismarja település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése”
A projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00006
Elnyert támogatás összege: 178.095.238 Ft
A projekt megvalósítás kezdete: 2020. szeptember hó 15. napja.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. január hó 19. napja.

Projekt összefoglaló:
Kismarja települése egy belvízveszélyes, csatornahálózattal sűrűn ellátott területen fekszik. Vízrendezési szempontból leginkább az időszakosan megjelenő jelentős víztöbblet gyors és hatékony elvezetése a megoldandó feladat a településen, jelen pályázatban tervezett fejlesztés erre kíván hatékony megoldást adni. A településen a jelenlévő lakóépületek, középületek, gazdasági épületek, közművek védelme céljából a projekt keretében történő csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése kiemelten indokolt. A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtében lehulló időnként rendkívüli mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudja majd elvezetni a kialakításra kerülő csatornahálózat. A településen 3066 m hosszan kerül sor a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére. A projekt keretében a Bethlen Gábor, József Attila, Bihari, Mező, Bocskai és Fő utcán valósul meg az infrastrukturális fejlesztés, melyet a projektben tervezett, a vizek fenntartható használatával kapcsolatos környezeti nevelés, szemléletformálás tesz teljessé.

A megvalósítás helyszínei:

- 4126 Kismarja, Bocskai utca, helyrajzi szám: 78

- 4126 Kismarja, Fő utca, helyrajzi szám: 798

- 4126 Kismarja, Bethlen Gábor utca, helyrajzi szám: 76,78

- 4126 Kismarja, Mező utca, helyrajzi szám: 137/1

- 4126 Kismarja, Bihari, Bocskai utca, helyrajzi szám: 78,477,313

- 4126 Kismarja, Bocskai utca, helyrajzi szám: 277, 287, 312

Sajtóközlemény

SIKERESEN ELKEZDŐDÖTT A „KISMARJA TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT

Sajtóközlemény megtekintése

Záró sajtóközlemény

SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT A „KISMARJA TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT

Sajtóközlemény megtekintése

Kapcsolat

Kismarja Község Önkormányzat
4126, Bocskai utca 20
+36 54/419 021
kismarjaph@t-online.hu