4126 Kismarja, Bocskai u. 20.

+36 54/ 419 021

kismarjaph@t-online.hu

FEJLESZTÉSEK

"Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése Kismarján"

- a kedvezményezett neve: Kismarja Község Önkormányzata
- a projekt tartalmának rövid bemutatása: Egészségügyi alapellátás infrastrukturálisfejlesztése Kismarja településen TOP-4.1.1-15-HB1-2016 pályázati konstrukció keretében.
- a projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Kismarja településen
- a szerződött támogatás összege: 48.610.247 Ft
- a támogatás mértéke (%-ban): 100%

a projekt tartalmának bemutatása: A projekt közvetlen célja, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé tegyünk egy megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkezőorvosi praxist, ahol olyan ellátást kap a lakosság, amilyen napjainkban elvárható, ne kelljen ezért a Létavértesen található kistérségi járóbetegszakellátóközpontba utazniuk. A fejlesztés tehát az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítését szolgálja. A projekt közvetettcélja a település infrastrukturális helyzetének javításán keresztül a társadalmi és gazdasági elmaradottság csökkentése, ezzel a település vonzóvátétele az esetleges beköltözők számára. Az orvosi rendelő felújítása során a projekt közvetlen célcsoportját Kismarja község lakosai (1380 fő)jelentik. Az előzetes igényfelmérés során bevontuk a lakosságot a projekt tervezésébe. A felmérések alapján a lakosság szükségesnek tartja, hogy alakóhelyükhöz közeli egészségügyi ellátások, mint szolgáltatások minősége javuljon. A projekt további közvetlen célcsoportját képezik az orvosirendelő dolgozói, akik számára javulnak a munkavégzés feltételei, körülményei. A projekt közvetett célcsoportját képezik azon betelepülni vágyók,akik választásuk során elsődlegesen az adott település infrastrukturális ellátottságát veszik figyelembe. A projekt indokoltságát egyrészt az adja,hogy az orvosi praxis épülete és eszközparkja elavult, nem képes a magas színvonalú egészségügyi ellátás biztosítására. Az épületakadálymentesítése nem megoldott, energiahatékonysága elhanyagolható, az eszközök elhasználódtak, hiszen a praxis korszerűsítésére az utóbbiévtizedben forráshiány miatt nem került sor. Éppen ezért sor kerül az épület akadálymentesítésére, a megvalósuló építési munkákkal az épületenergiahatékonysága javul. Másrészt az indokoltságot a településegészségügyi helyzete is magyarázza. A település lakossága elöregedő tendenciát mutat. Kimagasló amagas vérnyomásban szenvedők száma, valamint a szívinfarktusok gyakorisága, és növekvő tendenciát mutat a légúti megbetegedéssel és acukorbetegséggel együtt élők száma is.

- a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018.12.31.
projekt azonosító száma:TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00022